Nieuws Sterck

Nieuws

 

Via deze pagina blijft u volledig op de hoogte van het laatste nieuws rond onze firma.

Premies Vlaanderen 2015
01-02-2015

Premies Vlaanderen 2015
01-02-2015

Begin 2014 gingen er nieuwe premies van start en eind 2014 was er onzekerheid of deze nog zouden bestaan in 2015! Maar gelukkig hebben we hierover goed nieuws! De premies blijven gelden in 2015! Er zal ten vroegste in dehelft van 2015 een beslissing genomen worden of deze premies blijven gelden. Dit betekent dat eventuele wijzigingenpas begin 2016 van start kunnen gaan.

Even een klein overzicht van de geldende premies inzake zonneboilers en warmtepompen:

Premie via netbeheerder voor zonneboilers: € 550,00 per m², met een maxiumum van € 2.750,00 en mag maximaal 50 % van het factuur bedragen

Bijkomende premies voor zonneboilers: Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente, www.energiesparen.be Verbeteringspremie, bijzondere voorwaarden, maximaal € 750,00, www.wonenvlaanderen.be

Premie via netbeheerder voor warmtepompen: Maximaal € 1.700,00, dit is afhankelijk van het type warmtepomp 

Bron: ROTH Belgium